Namų informacijos paieška
UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis
Tel. +370 37_ 350364
Faks. +370 37 _452891
Avarinė tarnyba +370 37 _332250
El. paštas: kkbu@kkbu.lt
Adresas: Chemijos 18, LT-51339, Kaunas

Socialinio būsto informacija

UAB Kauno butų ūkis, kaip Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų administratorius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. Nutarimu Nr. 906, gyvenamųjų patalpų nuomininkams rengia gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo aktus. Šie aktai yra neatskiriama Savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutarties dalis. Kai aktai bus parengti, gyvenamųjų patalpų nuomininkams bus pranešta mokėjimo nurodymuose (lapeliuose) ir jie bus pakviesti atvykti į Administratoriaus būstinę (Chemijos g. 18, kab. telefonai pasiteiravimui 8 37 350761) pasirašyti ir atsiimti šiuos aktus.

Gyventojų priėmimas: I 8-12 val.; II 13-16 val.; III 8-12 val.; IV 13-16 val.

SVARBI INFORMACIJA

Valstybės įmonės registrų centro 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. v-356 pakeistos gyvenamųjų pastatų 1 kubinio metro vidutinės statybos vertės. Ryšium su tuo, Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo paslaugų administratorius nuomos mokesčio apskaičiavimo akto 4 punkte atliko duomenų pakeitimus ir parengė naujus minėtus aktus. Dėl 1 kubinio metro vidutinės statybos vertės pakeitimo nežymiai keičiasi nuomos mokesčio dydis. Nuomos mokesčio dydžio perskaičiavimo duomenys bus pateikti mokėjimo nurodymuose.

Pagal nuomos sutartį, nuomininkai privalo mokėti ne tik nuomos mokestį, bet ir atsiskaityti už šildymą, elektrą, vandenį, dujas, komunalines paslaugas, daugiabučio namo bendro naudojimo objektų priežiūros administravimą ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugas.

Dėl šios prievolės nevykdymo gali būti nutraukta nuomos sutartis su skolininkais.


INFORMACIJA SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMININKAMS

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-504 paskirtas Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius UAB Panemunės butų ūkis (nuo 2011-11-17 pervadintas į UAB Kauno komunalinis ir butų ūkis, nuo 2015-08-20 pervadintas į UAB Kauno butų ūkis)

Nuo 2011 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906 pakeista Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų, patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarka. Pagal šią tvarką nuomos mokestis pradėtas skaičiuoti nuo 2012 m. sausio 1 d., o už laikotarpi nuo 2011 m. rugpjūčio 24 d. iki 2012 m. sausio 1 d., bus atliekamas taikyto nuomos mokesčio perskaičiavimas.

Pagal naują Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką Socialinio būsto nuomininkams taikomas 0,4 dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas, jei jie, ne rečiau, kaip vieną kartą per vienus arba tris metus, kaip nurodyta nuomos sutartyse, yra pateikę Savivaldybei metines pajamų ir turto deklaracijas. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams, kuriems Savivaldybės gyvenamosios patalpos išnuomotos iki 2002 m. gruodžio 31d., 0,4 dydžio socialinio būsto nuomos mokestį mažinantis koeficientas taikomas, jei yra pateikę prašymus ir metines pajamų ir turto deklaracijas, bei jų nuomos sutartys atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygas. Pastaruosius nuomininkus kviečiame kuo skubiau pateikti pajamų ir turto deklaraciją už 12 paskutinių mėnesių.

SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESTĮ MAŽINANTIS KOEFICIENTAS BUS TAIKOMAS PATEIKUS ŠIUOS DOKUMENTUS:

1. Prašymą.

2. Nuomos sutarties kopija.

3. Pajamų ir turto deklaraciją (12 paskutinių mėnesių) visų pilnamečių asmenų (šeimos), pildoma Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (Europos pr. 105, telefonai pasiteiravimui: 46 67 75, 46 68 75, vykstant į VMI reikia turėti pažymas apie gautas pajamas už 12 praėjusių mėnesių).

4. Pažymą iš Valstybės įmonės registrų centro (L. Sapiegos g. 5) apie asmens LR teritorijoje nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą (pažyma teikiama tuo atveju, jeigu asmuo turi nuosavybės teise įregistruotą nekilnojamąjį turtą) .

5. Pažymą iš seniūnijos apie šeimos sudėtį, visų pilnamečių asmenų.

Dokumentai priimami: pirmadieniais 10-12 val., trečiadieniais 13-15 val. Gyvenamojo fondo administravimo skyriuje (J.Gruodžio g. 9, I a., 103 kab. tel. 20 38 61, 105 kab. tel. 42 54 68, 106 kab. tel. 20 70 35).

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai su norminiais aktais: Kauno miesto savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 13 d. sprendimais Nr. T-458 ir Nr. T-482, 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-504 bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m . rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906, gali susipažinti Savivaldybės tinklapio www.kaunas.lt/Socialinis būstas lange.

Kauno miesto savivaldybės administracija


MOKĖTOJŲ DĖMESIUI 
Kol laikinai yra sustabdyta Ūkio banko veikla,  rekomenduoja Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkams nevykdyti mokėjimų į  atsiskaitomąją sąskaitą Ūkio banke, o visas įmokas mokėti į surenkamąsias sąskaitas esančias AB „Swedbank", AB „DNB bankas", AB „SEB bankas".

Mokesčius galite susimokėti internetu šiuose bankuose:
DNB_new_logo.jpg

Pagalba mokant internetu:

Kaip susimokėti internetu per Swedbank